Language:

Transportverzekeraars tevreden over 2017

Met de zomermaanden in zicht kijken de transportverzekeraars steevast even achterom teneinde een staat te maken van de resultaten die de sector globaal heeft behaald. De ondernemingen brengen hun individuele resultaten bij elkaar om de marktstatistieken 2017 op te leveren. Vier Lob’s (Lines of Business) zijn betrokken, met name: 1) wereldwijde cargotransporten, 2) goederenvervoer via het wegtransport (CMR), 3) cascoverzekeringen zeeschepen en 4) cascoverzekeringen binnenvaartschepen.   

De cijfers geven inzicht over de evolutie van het premie incasso van de transportverzekeraars en de kwaliteit van het door hen behaalde resultaat waarvoor de loss ratio als graadmeter dient. Vanaf dit jaar worden de cijfers niet meer beïnvloed door de instroom van nieuwe buitenlandse agenturen die via België worden gerapporteerd. Ze geven derhalve een meer betrouwbaar beeld weer van de evolutie van de markt.

 

                                 On accounting year as per 31/12/2017

                            GROSS PREMIUM                   TOTAL CLAIMS                 L/R GROSS %

Cargo                     215.837.075                         115.939.345                         53,72

CMR                        26.729.878                           13.210.762                         49,42

Inland Hull               14.446.429                           13.943.816                         96,52

Ocean Hull               34.497.675                           26.043.163                         75,49

 

TOTAL                  291.511.057                           169.137.086                        58,02   

 

Met een aandeel van 74% vertegenwoordigen de cargoverzekeringen het belangrijkste segment van de markt. Het premie incasso wijzigt nauwelijks. De wereldwijde herneming van de economie werd derhalve niet gevolgd. De acquisitiekosten daarentegen nemen toe. Gelukkig is de loss ratio van 2017 de beste van de voorbije jaren, terwijl volgens de run off tabellen de jaren voordien ook in gunstige zin evolueren.

De cargoverzekeringen komen bij uitstek tot stand in een internationale context. De concurrentiedruk van buitenlandse markten wordt steeds meer merkbaar. De impact van de dollar maakt het moeilijk een juiste beoordeling te hebben. Het globale overzicht laat een mooie portefeuille zien, weliswaar met loss ratio’s niet veel beter dan de target van 65%.

In tegenstelling tot de cargoverzekeringen reflecteren de resultaten bij CMR wel de impact van de hoogconjunctuur. Een stijgend premie incasso wordt opgetekend (4%), wat er op wijst dat deze sector in goede doen is. De voorgaande jaren kennen allen een gunstige run off, behalve voor 2015 waar de cijfers rood kleuren. Dat jaar werd immers gekenmerkt door een groot aantal aanzienlijke schades. Niettemin is er een gerechtvaardigde hoop dat ook 2015 nog gunstig kan evolueren en dat de loss ratio onder de 65% zal zakken.

De winstmarges voor deze bedrijfstak zijn beperkt omdat de activiteit arbeidsintensiever is dan bij de andere takken. Voorts bestaat hier de tendens om de dekkingen aanzienlijk verder uit te breiden dan wat onder CMR traditioneel wordt voorzien. Dit komt doordat transporteurs meer en meer evolueren naar logistieke operatoren en onder druk van belangrijke klanten verder reikende aansprakelijkheden dienen waar te nemen. Er moet op worden toegezien dat de verzekeringspremies zich aan deze evolutie aanpassen.

Voor 2018 wordt alvast een toenemend aantal schadegevallen geregistreerd. Er bestaat bekommernis over het professionalisme van de vrachtwagenchauffeurs. Deze behoeven geschikte opleiding en omkadering, terwijl hun beroep weinig aantrekkelijk meer is en een golf van pensioneringen zich aandient. 

Met de cascoverzekeringen wordt een zorgwekkend luik van de rapportering aangesneden.  Bij de binnenvaart verslechterde de loss ratio voor 2016 met maar liefst 30%. De loss ratio (op onderschrijvingsjaar) van 2018 gaat van start met 81,10%. 2015 zit eveneens diep in het rood. 

Het is een marktsegment waar slechts een klein aantal verzekeraars actief zijn, buitenlandse concurrentie vaker speelt, en de binnenvaart als sector slechts traag transformeert met de verjonging van haar vloot. Ook hier is er een roep naar geschikt personeel omdat menselijke fout al te vaak aan de basis ligt van schade.

De loss ratio voor de zeevaartcascoverzekeringen kleurt op boekhoudjaar rood doordat de loss ratio’s van de onderschrijvingsjaren 2016 en 2015 aanzienlijk verslechterden. Zowel voor 2017 als voor 2016 zijn de resultaten op onderschrijvingsjaar alsnog positief. Hier valt wel een aanzienlijke terugval van het premie incasso te noteren. (-9%) 

De binnenvaartcascoverzekeringen buiten beschouwing gelaten, tonen de cijfers een stelselmatige verbetering van de kwaliteit van de portefeuilles bij een gelijk premie incasso. Dat maakt dat de transportverzekeraars tevreden zijn met 2017. Zeker als wordt vergeleken met resultaten van concurrerende buitenlandse markten.

Dit neemt niet weg dat spoedig voor veel uitdagingen een oplossing moet gevonden worden. Geen omzetgroei. Acquisitiekosten die stijgen. Resultaten die teveel afhangen van een flinke dosis geluk, want de sector is voorwaar gespaard gebleven van tussenkomst bij grote catastrofes. Een stroom aan nieuwe regelgeving. Brexit. En tenslotte buitenlandse invloeden die zich meer laten gelden. Zo zijn er belangrijke herstruktureringen op til die weldra het landschap zullen hertekenen. (AXA-XL Catlin, Navigators-BDM…)

                    

          Voor nadere informatie :

          Secretariaat van de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars ( ABAM BVT )

          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.